اجتماعی

اجتماعی

آزادیتان پیروز و ‌استقامت تان ستودنی امروز سه‌شنبه هشتم شهریورماه ۱٤۰۱، #امیدشاه‌محمدی، #پرویزاحسنی، #کاوهمحمدزاده و #هیواقریشی، چهار عضور انجمن صنفی معلمان کردستان-دیواندره با تودیع قرار...
خرید چهار، پنج‌تا دفتر و دفترچه ابتدای کار ۱۷۰ هزار تومان خرج روی دستتان می‌گذارد. این عدد را گوشه ذهن‌تان یادداشت کنید و بیایید بدون...
ما به صراحت می‌گوییم، رویه‌های غیرقانونی انجام‌شده علیه منافع معلمان و تضییع حقوق مادی و معنویشان، بر خلاف منافع امروز و آینده این کشور است....
اخذ آخرین دفاع #حسنسعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد، امروز هفتم شهریور ۱۴۰۱ توسط بازپرسی دادسرای زندان اوین،  انجام گردید . #حسنسعیدی با هجوم نیروهای...
▪️مدیر پرستاری معاونت درمان دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان: با توجه به تمدید نشدن طرح ویژه کرونا برای پرستاران در وزارت بهداشت، حدود ۱۸۰ نفر از...
” آنکه امروز دربند شماستدر غم فردای فرزند شماست “ابتهاج ✍️: محمد حسن پوره / معلم و فعال صنفی بعد از فروکش موج گسترده سرکوب...