جوانان

جوانان و دانشجویان

جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در تجمعی علیه سرکوب معترضان، فریبکاری و نظامی کردن فضای جامعه شعار دادند. تجمع‌کنندگان همچنین خواستار آزادی شماری از دانشجویان...
روز چهارشنبه ۱۱ دی ۹۸ دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز در اعتراض به سرکوب جاری توسط حراست در این دانشگاه و پولی‌سازی آموزش برای غارت دانشجویان...
:small_blue_diamond:سها مرتضایی، دانشجویی زندانی محروم از تحصیل،‌ در آخرین تماس از زندان اوین از آغاز اعتصاب غذای خود در اعتراض به ادامه بازداشتش خبر داد....
اینجا و اکنون، در آستانه‌ی یکی از مهمترین بزنگاه‌های تاریخی که در آن نفس می کشیم، توده‌های نقاط مختلف جهان، علیه ستم‌های منتج از نظام...
به دانشجویان سراسر ایران درود بر فرزندان برومند ایران دانشجویان آگاه و فرهیخته !دانشجویان عزیز !روز 16 آذر یادآور حماسه رزم مشترک همه دانشجویانی است...
اعتراض دانشجویان، تکذیب مسئولان وزارت علوم و وعده اصلاح از سوی معاون رئیس‌جمهور. این چکیده واکنش‌ها به «شیوه‌نامه اجرائی جدید شورای انضباطی دانشجویان» است که...
مقاومت، زندگی ست؛ خواه زندانی در چشم انداز باشد، خواه دانشگاهی…. تفاوتی ندارد کدامیک از صاحب منصبان پشت درهای بسته سالن های همایش نشسته باشد....