اجتماعی

اجتماعی

“کارکنان رسمی صنعت نفت خواستار اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، پرداخت بک‌پی مربوط به این قانون، حذف سقف حقوقی و...
بدستور فتحی مکوندی مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه برق منازل ۲۰ دستگاه که اکثرا بازنشسته های نیشکر هفت تپه دران ساکن هستند قطع وبا...
«بیرون آمدنِ گزارشِ بازرسی‌های کار از اتاقِ مدیران» گله‌ای است که بارها از سوی کارگران مطرح شده است. به گفته‌ی آن‌ها، بازرسی‌های کار خیلی...
لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجویی و زندانی سیاسی سابق که به تازگی بصورت موقت از زندان عادل آباد شیراز آزاد شده است، با...
اسماعیل عبدی، دبیر ریاضی دبیرستان‌‌های اسلامشهر و تهران، در تیرماه ۱۳۹۴ به اتهام سرپرستی اعتراضات معلمان (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق...