نوار متحرک

آنچه امروزه در ادبیات سیاسی از آن با نام ”جهانی شدن “سرمایه‌داری یا گلوبالیزاسیون یاد می‌شود، کاملاً متفاوت با روابط عادلانه و صلح‌آمیز با رعایت...
سندیکاهای کارگری مخالف خصوصی سازی و اما طرفدار دولت نئولیبرال رانتخوار هم نیستند. ما از دولتی شدن و دولتی ماندن دفاع می کنیم تا دولت...
برگردان: احمد خجسته – اختصاصی اندیشه نو من “گرتا تونبرگ” هستم. من برای انجام معامله ای به اینجا نیامده ام. می دونید، من به هیچ...
ترجمه اندیشه نو در ظاهر، پول چیز ساده‌ای به نظر می‌آید: «وسیله‌ای برای مبادله»، چیزی که در روند خرید، ارزشش به کالا تبدیل می‌شود. بدون...
بیش از یک‌سوم جمعیت 63میلیونی شهرنشین ایران در سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های فرسوده، محلات فرودست‌شده و مسکن‌های نامتعارف زندگی می‌کنند؛ به‌طور مثال فقط در داخل شهر...