ایران

پانزدهمین جمعه اعتراضی در شهرهای سیستان و بلوچستان، به‌ویژه در زاهدان با حضور گسترده مردم برگزار شد. اعتراضات این جمعه به‌دلیل تدابیر شدید امنیتی...
منابع کردی امروز ۲۸ دی‌ماه، دستکم شش نفر به نام‌های #عبدالله_قنبری_وند و #محمود_قنبری‌_وند (دو برادر معلول)، #احمد_عبدالله‌_پور و فرزندش #شاهو_عبدالله‌پور، #طه_رسولیان و #سینا_دشمیر بازداشت شدند. در شهر سنندج #سوما_پورمحمدی مدرس...
در بیش از چهار ماه گذشته، شاهد انواع برخوردهای غیرقانونی و دخالت‌های ناروا از سوی نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی نسبت به معترضان بوده‌ایم....
فرزانه زیلابی، وکیل مهرنوش طافیان، خبرنگار اهوازی که در تاریخ ۲۷ مهرماه توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده بود، خبر داد که او پنجشنبه از...