اجتماعی

اجتماعی

ابراهیم پیرایش (فعال کارگری بندر امام و ماهشهر): 🔸کارگران بندر امام خمینی و ماهشهر یک تشکل کارگری مستقل ندارند و اینجا انگار برده داری کامل...