فرهنگی – ادبی

«راه دو بیش نیست: یا مزدور و ریزه‌خوار قدرت بودن، فراغت بی‌ثمرش را به زیبائی‌ها آراستن، حق را در پایش قربانی کردن؛ یا در کنار...
تا به حال ندیده بودمغروب بود که آمدندغروبِ هول و مرگ،تا به حال ندیده بودمشهر پر از ترس شدو خاموش،در خود فرو رفتاز دیدنشان وحشت...
صبح امروز پيکر محمدرضا شجريان، استاد برجسته ی آواز ايران در بهشت زهرا تشيع شد و برای خاکسپاری به شهر مشهد منتقل گرديد. به گفته...
‍ حلق آویز شدهمچنان که عدالتو راستیاعدام شد همچون حلاجکه فریادش بر بیگناهیگوش فلک راشنوایی دادلیک وجدان قاضی را _ نه!به اذن قانونبا فرمان “بترسان...