نوار متحرک

گزارشی از نشستی عمومی با دکتر عوفر کاسیف، عضو ترقی‌خواه مجلس اسرائیل (کنِسِت) نوشتهٔ پیام صلح‌طلب، در مورنینگ استار،‌ روزنامهٔ چپ‌گرای بریتانیا، ۲۵ ژانویه...
در جریان اعتصابات سراسری در کاتالونیا و دیگر مناطق اسپانیا، کارکنان شبکه بهداشت، معلمان و راننده‌های تاکسی، به خیابان‌ها آمده و تظاهرات کردند. به...
برگزاری موفق دو تظاهرات مردمی، پی‌درپی و گسترده در فرانسه و نیز برنامه‌ریزی برای تداوم آن، به شکلی یادآور یکی از بزرگترین‌ چالش‌های امانوئل...
پانزدهمین جمعه اعتراضی در شهرهای سیستان و بلوچستان، به‌ویژه در زاهدان با حضور گسترده مردم برگزار شد. اعتراضات این جمعه به‌دلیل تدابیر شدید امنیتی...
“کارکنان رسمی صنعت نفت خواستار اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، پرداخت بک‌پی مربوط به این قانون، حذف سقف حقوقی و...