🔴 روز سی آبان شبکه تبرستان و همچنین خبرگزاری‎های نزدیک به حکومت، فیلمی از اعترافات چندین جوان بازداشت‌شده در ساری منتشر کردند که عنوان...
با اعلام اعتصاب عمومی بخشی از سندیکاهای کارگری از جمله اتحادیه حمل و نقل عمومی و مدرسین دانشگاه و مدارس و کارمندان دولتی، جمعیت...
حالا که ادعای شفافیت دارید بگویید، اعضای هیات مدیره‌ها در زیرمجموعه‌های سازمان که امروز به حیاط خلوت دولت‌ها بدل شده، چقدر حقوق ماهانه می‌گیرند؟...
مقدمه : درنوشتار پیش “سازمان‌های جعلی از عوامل موثر درگمراهی و بی سازمانی کارگران” شورای سازمانده اعتراضات کارگران پیمانی نفت نقد و بررسی شد درعین‌حال این نقد...
جنبش جهانی اتحادیه کارگری محکم در کنار کنگره ملی کارگران انگلیس و تمام کارگرانی که با تهدید از دست دادن این اساسی‌ترین حقوق مواجه...
بازنشستگان مخابرات و شرکت مس سرچشمه که به دست‌اندازی دولت به صندوق بازنشستگی‌شان معترضند، دوشنبه دهم بهمن ماه در چندین شهر تجمع کردند. بازنشستگان...
گزار‌ش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از وضع زلزله‌‌زدگان خوی، مردم بی‌سرپناه را در سرمای زیر صفر کنار آوارها نشان می‌دهد. اگرچه...