ویژه اندیشهٔ نو

ویژه اندیشهٔ نو

برگردان: احمد خجسته – اختصاصی اندیشه نو من “گرتا تونبرگ” هستم. من برای انجام معامله ای به اینجا نیامده ام. می دونید، من به...
ترجمه اندیشه نو در ظاهر، پول چیز ساده‌ای به نظر می‌آید: «وسیله‌ای برای مبادله»، چیزی که در روند خرید، ارزشش به کالا تبدیل می‌شود....
اختصاصی اندیشه نو– فریدریش انگلس این مقاله را در سال ۱۸۷۴ در نقد برنامهٔ بلانکیست‌های تبعیدیِ مهاجرت کرده به کشورهای اروپایی پس از سرکوب...
«راه دو بیش نیست: یا مزدور و ریزه‌خوار قدرت بودن، فراغت بی‌ثمرش را به زیبائی‌ها آراستن، حق را در پایش قربانی کردن؛ یا در...
 با سپری شدن نزدیک به یک دهه از توقف قطار کانتینربر “اکو” که براساس توافق سه جانبه میان ایران، پاکستان و ترکیه برای اولین...
(به نقل از مجموعهٔ مقاله‌های ارائه شده در کنفرانس علمی بزرگداشت کارل مارکس، در 200مین سلگرد تولد او که توسط     کتابخانهٔ یادبود مارکس با...