Andisheh Nou

توافق نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه در رابطه با برجام: توقف فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه

 

در جریان گفت و گوی ترزا می نخست وزیر بریتانیا و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در روز دوشنبه، مذاکرات در رابطه با برجام و موضع گیری اخیر دونالد ترامپ هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بنا بر گزارش های ارسالی نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه در این ارتباط اعلام کردند بهترین روش آن است که  قرارداد مزبور به دقت مورد بررسی و نظارت قرار بگیرد و مشخص شود چگونه شرایط و مفاد آن به مورد اجرا دربیاید.  ماکرون و می همچنین موافقت کردند که بهترین روش آن است که ایران را وادار کرد فعالیت هایی که ناامنی و بی ثباتی در منطقه به وجود می آورد را متوقف کند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.