Andisheh Nou

صدها هزار نفر در برلین علیه توافق تجاری TTIP (قرارداد شراکت تجاری و سرمایه گزاری کشورهای حوزه آتلانتیک آمریکای شمالی و اروپا)

منبع: تله سور

مترجم: بهار پیراسته

در این تجمع که در مجلس ملی به اوج خود رسید، گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی، از جمله اتحادیه های کارگری و گروه های محیط زیستی حضور داشتند. این تظاهرات بازتاب تاثیرهای گسترده ای که این قرارداد در زمینه های مختلف خواهد داشت، بود.حداقل 100،000 فعال اجتماعی در برلین در روز شنبه در اعتراض به قرارداد تجاری TTIP که مفاد آن مخفی است، شرکت کردند. قرارداد بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا که مخالفان  آن معتقدند به اروپایی های متوسط صدمه خواهد زد.

در این تجمع که در مجلس ملی به اوج خود رسید، گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی، از جمله اتحادیه های کارگری و گروه های محیط زیستی حضور داشتند. این تظاهرات بازتاب تاثیرهای گسترده ای که این قرارداد در زمینه های مختلف خواهد داشت، بود.

سازمان دهندگان تظاهرات ادعا کردند که 250000 نفر در این تجمع شرکت داشتند، در صورتیکه پلیس تعداد تظاهرکنندگان را حدود 100000 نفر تخمین زد.

اعتراض کنندگان طبل زنان و سوت زنان در راه پیمائی صلح آمیز شرکت داشتند و پلاکاردهائی با مضمون “بله ما میتوانیم – TTIP را متوقف کنیم” را با خود حمل میکردند.

کسانی که حامی قرارداد شراکت تجاری و سرمایه گزاری کشورهای حوزه آتلانتیک آمریکای شمالی و اروپا میباشند، ادعا می کنند که قرارداد، بهبود تولید ناخالص ملی، و دهها میلیارد دلار سود اضافی را به ارمغان خواهد آورد.

با این حال، اجرای این پیمان بدان معنی است که کسانی که در یک کشور خارجی سرمایه گذاری میکنند، میتوانند از طریق این قرارداد با به چالش کشیدن قانون، مقررات، دستگاه قضایی یا اداری و یا هر تصمیم دیگر آن دولت رسما به دادگاه شکایت کنند.  این در واقع به این معنا است که پول مالیات دهندگان می تواند بابت پرداخت جریمه دادگاه به شرکت های چند ملیتی مصرف گردد.

درمان و بهداشت، محیط زیست، و حقوق کارگران  عرصه هائی هستند که به دلبل این پیمان در معرض بیش ترین تهدید قرار دارد که می تواند باعث حذف محدودیتهای و مقررات اتحادیه اروپا شود.

تمام مذاکرات مربوط به پیمان که از ماه فوریه گذشته آغاز گشته، در پشت درهای بسته انجام شده و اطلاعات بسیار کمی از آن در دسترس  عموم مردم قرار گرفته است.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.