Andisheh Nou

فائو: جهــــــــــان بــــــــــا بزرگتریـــــــــن بحــــــــران غذایــــــــی ۷۰ ســـــــال اخیـــــــــر مواجـــــــــه اســـــــــت

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) ضمن استقبال از تصمیم اخیر شورای امنیت در به رسمیت شناختن پیوند بین مناقشات و قحطی، خواستار تقویت فرآیند احیا و مقاوم‌سازی بلندمدت کشورهای آسیب‌پذیر شد. شورای امنیت سازمان ملل اخیرا و در بیانیه‌ای که توسط ریاست این نهاد صادر شد، وجود ارتباط بین مناقشه و قحطی را تأیید کرد.

خوزه گرازیانو داسیلوا، مدیر کل فائو، در همین ارتباط گفت: «فعالیت‌های ما نشان می‌دهند کشورهایی که بالاترین سطح ناامنی غذایی را دارند از مناقشات نیز بیشترین آسیب‌ها را می بینند. فائو بر تعهدش برای همکاری با نظام سازمان ملل و کشورهای عضو به منظور مقابله با ناامنی غذایی ناشی از مناقشات تأکید کرده و از درخواست شورای امنیت برای دسترسی بیشتر در کشورهای تحت تأثیر مناقشات به منظور ارتباط با افراد نیازمند را حمایت می‌کند.»

براساس گزارش فائو، جهان با بزرگترین بحران غذایی در 70 سال اخیر مواجه است و 20 میلیون نفر در چهار کشور نیجریه، سومالی، سودان جنوبی و یمن در خطر قحطی قرار گرفته‌اند. اگر هیچ اقدامی صورت نگیرد، قحطی 10 میلیون نفر دیگر را نیز تهدید خواهد کرد. کشورهایی که پس از پایان مناقشه دچار ناامنی غذایی بالا شده‌اند، در یک بازه زمانی 10 ساله، 40 درصد بیشتر در معرض بازگشت به دوران مناقشه قرار دارند.

پیوند بین مناقشه و قحطی را به وضوح می‌توان در یک منطقه مردابی در سودان جنوبی مشاهده کرد. خانواده‌ها برای دور ماندن از خشونت در مرداب پناه گرفته‌اند اما ابزار بسیار کمی برای تأمین غذا داشته و سطح گرسنگی بسیار بالا است. این افراد با استفاده از محموله‌های حیاتی غذا و نیز آبزیانی که از طریق جعبه‌های صیادی اضطراری فائو صید می‌کنند، امرار معاش می‌نمایند.

اکثر مردم ساکن در مناطق تحت مناقشه، حتی با وجود میزان بالای خشونت، برای تأمین زندگی خود عمدتا به کشاورزی وابسته هستند. تحقیقات سال 2016 فائو در سوریه نشان داد که در حدود 75 درصد از خانوارهای روستایی برای تأمین مصارف خود کشاورزی می‌کنند، اگرچه میزان کشت نسبت به گذشته کاهش یافته است.

ادغام تلاش‌ها برای احیا و پشتیبانی با فرآیند ایجاد صلح و حل مناقشات اهمیتی حیاتی برای توسعه پایدار و امنیت غذایی دارد. به همین ترتیب، سرمایه‌گذاری بر امنیت غذایی می‌تواند تلاش‌ها برای جلوگیری از مناقشات و دستیابی به صلح پایدار را تقویت کند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.