Andisheh Nou

حسین فریدون، برادر حسن روحانی بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر،محسنی اژه ای سخنگو ی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اعلام این دستگیری گفت:” چندین مورد از این فرد تحقیق شد دیروز برای ایشان قرار تامین صادر و چون تامین نشده به زندان معرفی شده است.”

وی در ادامه اظهار داشت که،”قرار بازداشت موقت نیست؛ قرار تامین است و هرگاه وثیقه تامین شود، آزاد می شود.”

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده و علت بازداشت فریدون مبنی بر اینکه آیا مرتبط با معوقات بانکی و یا مسائل مالی بوده است؟ گفت:” این فرد معوقه بانکی نداشته است و مسائل مالی مطرح  بوده است.”

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.