Andisheh Nou

عفو بین الملل خطاب به مقامات ایران: عبدی را آزاد کنید

سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای خطاب به مقامات ایران خواستار آزادی اسماعیل عبدی شده است.

در این درخواست آمده است: ما خواهان آزادی فوری و بی قید شرط اسماعیل عبدی که تنها به دلیل فعالیت های صنفی و تلاش حقوق حق طلبانه اش زندانی شده است هستیم. ما خواهان رسیدگی بلا درنگ به وضعیت جسمی او بوده و از شما (مقامات ایران) می خواهیم که عبدی را به بیمارستانی در خارج زندان منتقل کرده تا او در انطباق با معیارهای پزشکی، از جمله اصول محرمانه بودن، استقلال ورضایت آگاهانه؛تحت مراقبت های ویژه پزشکی قرار گیرد. ما از شما می خواهیم که به حق هر کس در تشکیل و پیوستن به اتحادیه های کارگری به انتخاب خود، که تحت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) و تضمین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است، و هر دو توسط دولت ایران امضاء شده است احترام گذاشته و آنها را اجرا کنید.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.