Andisheh Nou

سازمان آموزش بین الملل: عبدی را آزاد کنید

سازمان آموزش بین الملل یک بار دیگر فراخوان همبستگی جهانی را با فعال صنفی معلمان تکرار می کند و از مقامات دولتی مصرانه  می خواهد  بی درنگ اسماعیل عبدی را آزاد کنند. بخشی از متن فراخوان سازمان آموزش بین الملل از قرار زیر است:

آموزش بین الملل (EI) نگرانی خود را در مورد سلامت اسماعیل عبدی زندانی یکی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران ابراز می دارد. در حال حاضر  (در شانزدهمین روز از اعتصاب غذا) عبدی  16 کیلوگرم از وزن خود را از دست داده، و جانش در معرض خطر جدی است. عبدی که در شمال غرب تهران و در اوین زندانی شده است در 7 اکتبر در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران به شش سال زندان محکوم شده است.
عبدی که در 30 آوریل (10 اردیبهشت ماه) اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است بر علیه رفتار ناعادلانه علیه فعالین مدنی در ایران و « عدم استقلال قوه قضاییه و صدور احکام برای فعالان معلمان و فعالان مدنی به دلیل فعالیت مدنی» دست به اعتراض زده است. عبدی بیانیه ای را در22 آوریل انتشار داد و در آن دولت را به دلیل ادامه سرکوب معلمان تقبیح کرد:
« اینک در فضای پسابرجام که فریاد قانون‌مندی، مردمسالاری، حقوق‌بشر و آزادی‌های مدنی دولتمردان، گوش فلک را کر کرده است، بدون توجه به مقاوله ‌نامه‌های بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی ICCPR و اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی ICESCR و قوانین سازمانهای جهانی ILO و EI که جمهوری اسلامی ایران متعهد به رعایت آنهاست؛ شاهد بازداشت اعضای هیأت مدیره کانون‌های صنفی معلمان و تشکل‌های مستقل کارگری و تشکیل دادگاه‌های چند دقیقه‌ای هستیم که همه‌ی افراد با اتهامهای مشخص و یکسانی مثل: «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و…» محاکمه و روانه زندان می‌ شوند.»

آموزش بین الملل قویا، زندانی شدن عبدی توسط مقامات دولتی، به دلیل فعالیت های صنفی و مطالبه آموزش رایگان و در دسترس بودن آموزش عمومی برای همه، را محکوم می کند. EI معتقد است که  ایران به جای توجه به خواسته معلمان، برای اتحادیه های مستقل، دستمزد زیرخط فقر، بهداشت و درمان عمومی مناسب و معقول، طرح بازنشستگی مناسب و معقول، آموزش رایگان، کلاس درس امن برای دانش آموزان، و توقف خصوصی سازی آموزش و پرورش، فشار بر فعالان معلمان را ادامه داده است.
لینک آموزش بین الملل

 

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.