Andisheh Nou

اعتراض رانندگان مجتمع هفت‌تپه بابت معوقات مزدی

حدود 50 نفر از رانندگان ماشین‌های استیجاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه صبح امروز به ‌دلیل عدم دریافت 7 ماه دستمزد ،دست به اعتراض صنفی زدند.

منابع کارگری ایلنا در مجتمع نی شکر هفت تپه خبر دادند، صبح امروز حدود  50 نفر از  رانندگان ماشین های استیجاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که مسئولیت جابجایی کارگران را در بین مزارع کشاورزیبر عهده دارند در اعتراض به 7 ماه مطالبات پرداخت نشده  دست به اعتراض صنفی زدند.

در همین رابطه، یکی از کارگران راننده که نخواست نامش فاش شود به ایلنا گفت:ما حدود 50 راننده وانت بار در مجتمع نی شکر هفات تپه هستیم که بصورت مستقیم با کارفرما قرارداد کار داریم .

او با بیان اینکه طبق قرار داد مدیریت شرکت باید هر ماهه مطالبات مزد ی ما را به همراه اجاره بهای خودرو ها پرداخت کند افزود: به دلیل پرداخت نشدن این هزینه از سوی کارفرما امروز از جابجا کردن دیگر همکارانمان در سایر بخش‌های این مجتمع خودداری کردیم.

ور در توضیح چرایی این اقدام اعتراضی گفت: رانندگان معترض حتی پول بنزین مورد نیاز برای روشن کردن ماشین‌های خود نداشته و با قرض گرفتن از دیگران تاکنون به کار خود ادامه داده‌اند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.