Andisheh Nou

هیچ تغییری در وضعیت حصر صورت نگرفته است

یکی از رسانه‌های خارج از کشور در روزهای اخیر مدعی شده است که رفع حصر صورت گرفته و تنها اعلام آن به پس از انتخابات ۹۶۶ موکول شده است! این در حالی است که کوچکترین تغییری در وضعیت حصر رخ نداده است؛ همچون گذشته کلیه ارتباطات قطع و تماس تلفنی در طول هفته حتی با خانواده میسر نیست، ملاقات با خانواده هفته ای یکبار در ساعتی بسیار محدود در مجاورت زندان اختر در حضور ماموران امنیتی صورت میگیرد و سایرشرایط همچون گذشته است.

برخلاف برخی شایعات و اخبار بی‌پایه روزهای اخیر هیچ تغییری در وضعیت حصر صورت نگرفته است.

به گزارش کلمه،‌ یکی از رسانه‌های خارج از کشور در روزهای اخیر مدعی شده است که رفع حصر صورت گرفته و تنها اعلام آن به پس از انتخابات ۹۶ موکول شده است! این در حالی است که کوچکترین تغییری در وضعیت حصر رخ نداده است؛ همچون گذشته کلیه ارتباطات قطع و تماس تلفنی در طول هفته حتی با خانواده میسر نیست، ملاقات با خانواده هفته ای یکبار در ساعتی بسیار محدود در مجاورت زندان اختر در حضور ماموران امنیتی صورت میگیرد و سایرشرایط همچون گذشته است.

در همین حال دکتر امیرارجمند در واکنش به این شایعات در صفحه اینستاگرام خود نوشت: متاسفانه حصر همچنان پابرجاست. موسوی، کروبی و رهنورد مردم را محرم خود می‌دانند و قطعا هر گونه تغییر اساسی در شرایط حصر را از طریق منابع مورد اعتماد به اطلاع مردم می‌رسانند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.