Andisheh Nou

مجید بهشتی: در مکتب رکن الدین خسروی تئاتر هنر زندگی است !

مجید بهشتی: چهل سال درکنارتابش خورشید تئاتربودم و تئاتررا همراه با رسم زندگی وانسانیت آموختم! 

کلیپ تصویری و گویشی مصاحبه هنرمند و کارگردان برجسته سینما، تلویزیون و تئاتر ایران با «اندیشه نو» در رابطه با زندگی فرهنگی، علمی و اجتماعی زنده یاد استاد رکن الدین خسروی، پدر تئاتر دانشگاهی ایران 

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.