Andisheh Nou

فشار وام دهنگان اروپایی به یونان برای قطع حمایت از بازنشستگان

در حالی که دولت یونان قصد دارد در آستانه سال نو یکه بسته‌ حمایتی 617 میلیون یوروی به بازنشتگان کم درآمد اختصاص دهد، وام دهندگان اروپایی در این خصوص به دولت هشدار داده‌ و تاکید کرده‌اند که کمک‌های خود را به حال تعلیق درمی‌آورند.

به گزارش ایلنا؛ پس از افزایش اعتراض بازنشتگان به سیاست‌های دولت یونان در خصوص کمرنگ شدن حمایت های اجتماعی، دولت یونان تصمیم گرفته که در آستانه سال نو یکه بسته حمایتی 617 میلیون یوروی به بازنشستگان کم درآمد اختصاص دهد.

این در حالی است که پس از علنی شدن این تصمیم دولت وام دهندگان اروپایی به دولت «الکسیس سیپراس»، هشدار دادند که این اقدام با عکس العمل جدی آنها مواجه خواهد شد.

در این راستا وام دهندگان اروپایی تهدید کرده‌‌اند که کمک‌های خود را به دولت یونان قطع خواهند تا دولت این کشور تصمیم خود را در این خصوص تغییر دهند.

این اولین بار نیست که وام دهندگان اروپایی دولت یونان را این چنین تحت فشار قرار می‌دهند. پیش از این نیز هر زمانی که دولت قصد داشت در چارچوبی مشخص از کارگران، بازنشستگان و سایر افراد کم درآمد حمایت کند وام دهندگان اروپایی تهدید کرده‌اند که  کمک‌های خود را به حال تعلیق درمی‌آورند.

به نظر نمی رسد که دولت چپگرای یونان توان مقاومت را در مقابل فشارهای وام دهندگان را داشته باشد و هر زمان که این فشارها افزایش یافته دولت از تصمیم خود عقب نشسته است.

لازم به ذکر است که ماه گذشته همزمان با سفر باراک اوباما به یونان چندین اعتصاب سراسری توسط سندیکاهای کارگری این کشور برگزار شد.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.