Andisheh Nou

فریاد درخواست رفع حصر، آزادی ضیا نبوی و رفع ممنوع‌التصویری خاتمی در دانشگاه مازندران

فریاد درخواست رفع حصر، آزادی ضیا نبوی و رفع ممنوع‌التصویری سیدمحمد خاتمی در دانشگاه مازندران، این دانشگاه را نیز همزمان با دیگر دانشگاه‌ها در سراسر کشور سبز کرد.

به گزارش کلمه، دانشجویان دانشگاه مازندران به مناسبت روز دانشجو میزبان محمدعلی نجفی بودند. در طول این مراسم دانشجویان بارها در شعارهای خود مطالبه رفع حصر و آزادی ضیا نبوی و رفع ممنوع التصویری سیدمحمد خاتمی را فریاد زدند.

از دیگر شعارهای این مراسم می‌توان به «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «دانشجو میمیرد ذلت نمی پذیرد»، «سیدضیا نبوی آزاد باید گردد» و «پیام ما روشنه حصر باید بشکنه» اشاره کرد که بارها در سالن طنین انداز شد.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.