Andisheh Nou

جرمی کوربین علیرغم چالشهای رهبری حزب کارگر استوار ایستاده است. – بهار پیراسته

تله سور

رهبر حزب شقه شده حزب کارگر در سخنان خود به آرمانهای سیاسی ای که راهنمای رهبری اش بود، اشاره کرد.

رهبر حزب کارگر جرمی کوربین در سخنان خود در روز چهارشنبه در لندن توضیح داد که او “خیلی افتخار میکند که علیرغم درخواست اپوزیسیون و نیز نیروهائی از درون حزب برای استعفای وی از رهبری حزب در پی مسائل مربوط به بریکست، وی همچنان سکان رهبری حزب را به عهده دارد.” کوربین به هنگام سخنرانی در محوطه خارج از مدرسه مطالعات شرقی و آفریقائی کوربین گفت که زمانی که او رهبر حزب کارگر در سال گذشته شد.  “او میخواست شیوه سیاست بازی را تغییر دهد.”

او توضیح داد که مانند بسیاری از طرفداران او، تمایل  وی به ترک اتحادیه اروپا نبود، که در حال حاضر یک وضعیت دشوار اقتصادی دارد ، او گفت: “مهم این بود که حمایت از حقوق کارگران و مقررات حفظ محیط زیست رعایت گردد.”

کوربین توضیح داد که اقدامات ریاضتی تنها همه چیز را بدتر میکند. از زمانیکه تصور کرد رهبری را بدست خواهد گرفت او گفت که مصمم بود که “ما سیاست و اقتصاد ریاضتی را به چالش خواهیم کشید … ریاضت انتخاب سیاسی است، نه یک ضرورت اقتصادی.”

«اقتصادی موفق است که باعث کاهش نابرابری شود، و بیکاری نباشد، و از مهارت های همه برای زندگی بهتر همه استفاده شود”  او اضافه کرد.

او گفت که زمانی که او وارد مسابقه رهبری سال گذشته، او قادر به افزایش اعضای حزب به بیش از 400،000 نفر، ترویج ارزش ها “از اتحادیه های کارگری، از سمت چپ، جنبش کارگری.”

او گفت در دورانی که وارد مبارزه برای رهبری حزب در سال گذشته شده است، او توانست اعضای حزب را به بیش از 400،000 نفر افزایش دهد (1)، با ترویج ارج گذاشتن “به اتحادیه های کارگری، به چپ،  به جنبش کارگری.”

به هنگام سخنرانی، کوربین، از سوی جمعیت مورد سوال و مواخذه قرار گرفت: “راجع به اروپا چی؟” کسی از میان جمعیت فریاد زد.  کوربین در رفراندم  خروج از اتحادیه اروپا از “ماندن” در اتحادیه اروپا حمایت کرد.

نخست وزیر کامرون نیز از اردوی “ماندن” در اتحادیه اروپا حمایت کرد و بعد از شکست طرفداران “ماندن” در اتحادیه اروپا در رفراندم هقته گذشته از رهبری حزب محافظه کار در اکتبر استعفا خواهد داد.  کامرون اخیرا در پارلمان به کوربین گفته بود (که از رهبری حزب کارگر استعفا دهد) “به محض رضای خدا کوربین برو.”

کوربین  در روز سه شنبه (هفته قبل) رای اعتماد را  با رای قابل توجهی از دست داد. در روز دوشنبه، در مجموع 44 وزیر در سایه در ارتباط با کودتا “هواداران بلر)، استعفا دادند. بنا به گزارش  بی بی سی انتظار _(می رفت) آنجلا ایگل روز پنجشنبه (هفته قبل) برای رهبری حزب کارگر اعلام  آمادگی کند،.

رهبری کوربین توسط تعدادی از رهبران اتحادیه های کارگری بریتانیا در یک بیانیه ای  امروز مورد حمایت قرار گرفت.

جان مک دانل، معاون رهبر حزب کارگر، گفت که تلاش شاخه پارلمان حزب کارگر برای عزل کوربین از رهبری حزب مانند “اعدام توسط بزهکاران بدون طناب دار” میباشد.

 

1 – بنا به گزارش ایندیپنت، 60000 عضو جدید (اکثرا برای حمایت از کوربین) پس از همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا از هفته قبل به حزب پیوسته اند.

 

 

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.