Andisheh Nou

سربلند مان و شادزی!

برای زاد روز شهناز دارابیان ( درویشیان ) و به پاس ایستادگی او

ایستاده ای تو، ای عزیز!

پرچم بندعزم کارسازتوست برفراز

از نهیب تندبادهای بی امان زندگی در احتزاز.

در کنار آن توایستاده ای

سرقامتت ستبر

حنده بر لبان و نوشخند زندگی به چشم

***

ماندگار باشی، ای عزیز

در کنار کهنه یار مردمان این دیار

سربلند مان و شادزی!

 

علی رضا جباری ( آذرنگ )

4/3/95(2016/ 24/6)

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.