Andisheh Nou

” فریاد اعتراضت طنین انداز شد ” – به اعتصابت خاتمه بده !

” فریاد اعتراضت طنین انداز شد “

جعفرعزیز ! آنچه تو می خواستی، طنین انداز شدن صدای اعتراضت به لایه های زیرین جامعه بود که ، انجام پذیرفت.

ما ، همه زحمتکشان و آزادیخواهان در اعتراض به امنیتی شدن فعالیت های صنفی خواهیم کوشید. به اعتصابت خاتمه بده !

تاریخ در مورد عملکرد ما و حاکمان قضاوت خواهد کرد .

ناصر زرافشان ؛ کانون نویسندگان ایران
اکبرمعصوم بیگی ؛ کانون نویسندگان ایران
بکتاش آبتین ؛ کانون نویسندگان ایران
علیرضا عباسی ؛ کانون نویسندگان ایران
علی اکبر پیرهادی ؛ سندیکای شرکت واحد
کیومرث الفتی ؛ سندیکای کارگران شرکت واحد
علی نوری شاد ؛ سندیکای کارگران شرکت واحد
علی اکبر نظری ؛ سندیکای کارگران شرکت واحد
کاظم فرج الهی ؛ انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد
بابک پاکزاد ؛ انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد
علی اصغرذاتی ؛ کانون صنفی معلمان ایران
حسین امیدی ؛ سندیکای کارگران نقاش تهران
مازیار گیلانی نژاد ؛ سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
محمد اکبری ؛ سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
حمید شرقی ؛ سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

26 خرداد 1395

اصلاحیه درخواست جمعی از اعضای کانون نویسندگان  ، انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد و سندیکاهای کارگری ایران از جعفر عظیم زاده

با درود

با توجه به تکذیبیه (انصراف )آقایان رسول بداقی ، محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی ؛ نام این دوستان از بیانیه ی منتشر شده حذف می گردد . لازم به ذکر است که طبق توافق بعمل آمده با این دوستان – از طریق آقای علی اصغر ذاتی ، عضو کانون صنفی معلمان – نامشان در این درخواست آمده بود .
با مهر و سپاس

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.