Andisheh Nou

تجمع بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش مقابل دیوان عدالت اداری

امروز چهارشنبه ۱۹ خردادماه ۹۵ جمعی از بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش که تعدادشان به بیش از یکصد معلم باز نشسته از تهران، کرج و کرمانشاه می‌رسید، از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۴ در مقابل ساختمان دیوان عدالت اداری تجمع کردند.

آنان در این تجمع با حمل پلاکاردهایی خواستار همسان‌سازی حقوقشان با بازنشستگان سایر نهادها شدند. تجمع‌کنندگان همچنین خواستار بهبود وضعیت منزلت، معیشت و اجرای ماده‌ی ۱۲۵ بودند.
آنان پلاکاردکایی با شعارهای “خط فقر ۳ میلیون حقوق ما یک میلیون” ، “معیشت و منزلت حق مسلم ماست” ، “بیمه رایگان برای باز نشستگان” ، “خیانت نوبخت حمایت دیوان” و… در دست داشتند.
در ادامه‌ی تجمع مذکور به دعوت مسئولین سه نماینده از تجمع‌کنندگان جهت مذاکره با آنان وارد ساختمان دیوان عدالت اداری شدند و پس از بازگشت به جمع همکاران از مذاکراتشان گزارشی ارائه کردند و اظهار داشتند راه حل اصلی ؛ اجرایی شدن ماده ۱۲۵و از سه طریق قابل بررسی می‌باشد.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.