Andisheh Nou

همکاری آسوشیتد پرس با آلمان نازی

بر اساس گزارش روزنامه انگلیسی زبان «گاردین»، خبرگزاری آسوشیتد پرس در سال های 1930 وارد همکاری رسمی با رژیم هیتلر شد. افشای این همکاری در پی تحقیقاتی تاریخی یک مورخ آلمانی صورت می گیرد. بر اساس این تحقیقات  خبرگزاری آسوشیتد پرس مواد تبلیغاتی مستقیم تولید و انتخاب شده توسط وزارت تبلیغات نازی ها را در اختیار مطبوعات آمریکایی قرار می داد.

زمانی که حزب نازی در سال 1933 در آلمان به قدرت را به دست گرفت، یکی از اولین اهدافش آن بود که نه تنها رسانه های ملی، بلکه رسانه های بین المللی را زیر کنترل خود بگیرد.  در اولین سال به قدرت رسیدن نازی ها روزنامه گاردین ممنوع شد، و تا سال 1935 خبرگزاری های بزرگتر آمریکا و بریتانیا مانند «کیستون» و «تصاویر جهان» نیز مجبور به بستن دفاتر خود شدند. بهانه این حملات نازی ها به کارگیری روزنامه نگاران یهودی از سوی این بنگاه های خبری بود.

آسوشیتد پرس، که خود را به عنوان “نیروی دریایی روزنامه نگاری” توصیف می کند ( “همیشه در صف نخست ورود به صحنه و نفر آخری که صحنه را ترک می کند”) تنها خبرگزاری غربی بود که اجازه یافت  در آلمان هیتلر باز بماند و به فعالیت خود ادامه دهد. آسوشیتد پرس به فعالیت های خود تا زمانی که آمریکا  در سال 1941 وارد جنگ به آلمان شد ادامه داد و به این ترتیب به عنوان کانال اصلی برای گزارش های خبری و تصاویر از حکومت نازی ها قاعدتا به سود سرشاری نیز دست یافت.

در مقاله ای که در مجله علمی «مطالعات تاریخ معاصر»  توسط هریت شارونبرگ Harriet Scharnberg منتشر شد،  نشان می دهد که آسوشیتد پرس  تنها قادر به حفظ وضعیت ویژه اش در آلمان نازی بود به خاطر اینکه  به یک همکاری دو جانبه سودمند با رژیم نازی تن داده بود.

آسوشیتد پرس که در نیویورک مستقر است با امضای قرر داد «کنترل اخبار ارسالی» به اصطلاح Schriftleitergesetz (قانون سردبیر)، به رژیم هیتلر قول داده بود که از انتشار هر گونه خبر و یا مطلبی که به تضعیف قدرت رایش در داخل و یا خارج از کشور منجر شود، خودداری کند.

به نقل از روزنامه گاردین

http://www.theguardian.com/world/2016/mar/30/associated-press-cooperation-nazis-revealed-germany-harriet-scharnberg

 

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.