Andisheh Nou

سخنی با دعوت‌کنندگان به شرکت در انتخابات

کلمه – سید موسی کاظمی:

و اوفو بالعهد ان العهد کان مسؤلا

چند روزی دیگر به زمان تایید نهایی صلاحیت‌ها و انتخابات باقی نمانده است و روزی نیست که یکی از مسولین رسمی، احزاب و گروه‌های مختلف و دلسوزان کشور از مردم برای حضور پرشور در پای صندوق های رای دعوت ننمایند.

ولی مگر این دفعه اولین بار است که چنین دعوتی از مردم صورت می‌گیرد؟ مگر مردم آنچه که بر آرایشان در برخی انتخابات قبلی رفته است را فراموش کرده‌اند؟ مگر ستاد مهندسی انتخابات فعالیت خود را تعطیل کرده‌اند؟ مگر در انتخابات مجلس ششم با باطل کردن برخی صندوق‌های رای، دکتر علیرضا رجایی را حذف نکردند و غلام‌علی حداد عادل را جایگزینش نکردند؟ مگر در انتخابات ۸۴ با مهندسی آرا احمدی‌نژاد را به مرحله دوم نفرستادند و سپس در آن مرحله پیروزش نکردند؟ مگر در انتخابات ۸۸ با تقلب مجددا احمدی‌نژاد را برنده نکردند؟

اگر قرار است مردم این بار هم به اعتماد به همگی شما برای انتخابات بیایند شما هم تعهد کنید که از آرای‌شان محافظت کنید و تا آخر کار محکم بایستید و اگر نمی‌توانید نتایج نادرست را اصلاح کنید ولی تعهد کنید که اگر تخلفی انجام شد صادقانه روند برگزاری انتخابات و تخلفات را به مردم گزارش دهید.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.