Andisheh Nou

ظریف: از این پس از چین و روسیه اسلحه می‌خریم

جوادظریف،‌وزیر امورخارجی، امشب در صداوسیما گفته: اگر آمریکا به‌اسم بازگشت تحریم‌های قدیمی ایران، جلوی کشتی‌های ایران را بگیرد، ایران حتما به آن واکنش نشان می‌دهد.

ظریف، افزوده: «از این پس می‌توانیم نیازهای تسلیحاتی‌مان را کشورهای دوست، مثل چین و روسیه تهیه کنیم.»

بنابر قطع‌نامه ۲۲۳۱، از چندروز دیگر تحریم‌تسلیحاتی ایران به‌پایان می‌رسد ولی آمریکا، به‌صراحت و کشورهای اروپایی، تلویحا، گفته‌اند با پایان تحریم‌ تسلیحاتی ایران مخالف‌اند و ضمنا آمریکا می‌گوید از ساعتی‌دیگر همه تحریم‌های بین‌المللی را علیه ایران برمی‌گرداند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.