Andisheh Nou

گاردين :آمریکا با هدف تحریک ایران به مقابله تا پیش از انتخابات سوم نوامبر، از روز دوشنبه وارد عمل خواهد شد

امریکا شنبه شب با اعلام بازگشت تحریم های شورای امنیت علیه ایران، رفتاری خلاف تصمیم تقریبا همه ی اعضای شورا از جمله نزدیک تر متحدانش، از خود نشان خواهد داد. مقامات دولت ترامپ می گویند روز دوشنبه اقدامات تنبیهی جدیدی را کلید خواهند زد که از نگاه ناظران، هدفی جز تحریک به رویارویی با تهران پیش از انتخابات آمریکا نیست. برخی کارشناسان بر این باورند که امریکا سعی خواهد کرد که پا را فراتر گذاشته و کشتی ها را بازرسی و متوقف کند، کشتی هایی که در آب های آزاد به ایران می آیند یا از آن جا می روند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.