Andisheh Nou

ادامه خصوصی سازی – ۱۳ هزار میلیارد از اموال مازاد بانک‌های دولتی واگذار شد

وزارت اقتصاد طی گزارشی، جزئیاتی از افزایش سرمایه بانک‌های دولتی همچون بانک ملی ایران، مسکن و کشاورزی را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد طی گزارشی در تشریح اهم سیاست‌ها، برنامه‌های عملیاتی، اقدامات اجرایی و دستاوردهای این وزارتخانه در حوزه امور بانکی، اعلام کرد: معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌های دولتی در سال ۱۳۹۸ واگذار شده است. بر این اساس، همچنین بانک‎های دولتی و خصوصی ‎شده کشور با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره وری، نسبت به «تعدیل شعب» اقدام کردند به نحوی که در سال گذشته نسبت به تعدیل ۹۰۳ شعبه و در سالجاری نیز تا پایان تیرماه نسبت به تعدیل ۱۴۰ شعبه اقدام کردند.

طبق این گزارش، پس از تأکیدات رئیس‌جمهور در دیدار با مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی در آذر ماه سال ۱۳۹۷ که اولویت نخست کاری این وزارتخانه را اصلاح نظام بانکی ترسیم کرد، معاونت بانکی، بیمه و امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اقدام به تدوین برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی کرده و بر اساس این برنامه در ابتدا چالش‌های شبکه بانکی استخراج و در سه دسته کلی، چالش‌های حوزه مالی، چالش‌های حوزه ساختاری و چالش‌های حوزه نهادی و قوانین و مقررات تقسیم‌بندی شد.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.