Andisheh Nou

#نه_به_گرسنگى – ١٤ مین روز اعتراض سراسری

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ١٤ مین روز اعتراض سراسری ٢٤ مرداد ١٣٩٩ به دستمزدهای حقیرانه همچنان ادامه داشته و ترفندهای کارفرمایان برای به کارگیری کارگران و راه اندازی پروژه ها تاکنون با شکست روبرو شده است.

خبر خوش اینکه تجمع و تحصن کارگران فولاد جهان آرا واقع در شهرک صنعتی خرمشهر و تلاش برای افزایش حقوق موجب دلگرمی ما کارگران است.

در یک اقدام شیادانه که توسط یکی از شرکت های شاغل در لامرد انجام شد با کارگران جوشکار صحبت تلفنی شده و به آنها پیشنهاد داده شد که حقوق اعلامی کمپین را که 12 میلیون است به آنها پرداخت خواهند کرد. اما متاسفانه با مراجعه کارگران شرکت زیر قول خود زده و فکر می کرد میتواند با این حقه کارگران را برای کار نگه دارد. با هوشیاری کارگران، مهندسی که با آنها گفتگو کرده بود را زیر فشار گذاشته و برای آن روز برای هر نفر 500 هزار تومان جریمه از کارفرما گرفتند تا دیگر از این روش های بیشرمانه استفاده نکند و به خانه های خود بازگشتند.

برادران کارگر، هوشیار باشید و به شایعات توجه نکنید عوامل کارفرمایان برای تفرقه اندازی و دلسرد کردن شما متوسل به هر ترفندی می شوند آنان را از خود برانید.

پیمانکاران و شرکت هایی که با کارگران برای کار تماس می گیرند برای نشان دادن حسن نیت خود اول باید حقوق های عقب مانده را تسویه کنند.

کمتر از حقوق های اعلامی کمپین کار نمی کنیم!

نزد خانواده هایمان می مانیم تا خواسته هایمان برآورده شود.

تجمع و تحصن کارگران فولاد جهان آرا واقع در شهرک صنعتی خرمشهر
تلاش برای افزایش حقوق

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.