Andisheh Nou

ادامه اعتراضات کارگران شرکت هپکو

روز جمعه 24 مرداد ماه جمعی از کارگران هپکو در ادامه اعتراضات دامنه دار خود برای سیزدهمین روز متوالی در زیر پل بختیاری دست به تجمع زدند.

در جریان تجمع روز پنجشنبه، مدیران شرکت برای پایان دادن به دور جدید اعتراضات کارگران با برگزاری جلسه و دادن سعی داشتند کارگران را از ادامه اعتراضات منصرف کنند. اما کارگران هپکو اعلام کردند تا پرداخت 2 ماه دستمزد معوقه خود، از سرگیری چرخ تولید و رفع بلاتکلیفی مالکیتی و مدیریتی این شرکت، به تجمع خود ادامه خواهند داد.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.