Andisheh Nou

همراه با کارگران – کیوان صمیمی

هر روز که می‌گذرد، تعداد بیشتری از زحمتکشان در سراسر کشور به جنبش صنفی می‌پیوندند.

در هفته‌ی گذشته بعد از اعتراضات مسالمت‌آمیز حدود ۴۰ واحد کارگری تجمعات دیگری ازقبیل پرسنل شهرداری قشم، رانندگان شرکت ندای به‌آوران در شرق تهران و بازیافت اهواز برگزار شده و همین امروز نیز کارگران راه‌آهن خراسان و تهران، جنبش کارگری ایران را تقویت کرده‌اند.

جنبش اجتماعی مطالبه‌محور و اعتراضات صنفی، کاملاً می‌تواند چرخه‌ی “جنبش – گفتگو” را پشتیبانی کرده و رشد فرایند بازپس‌گیری حقوق ملت را باعث شود.

حمایت دیروز تشکل‌های کارگری و نهادهای شناخته‌شده‌ی معلمان و دانشجویان از مقاومت دوماهه‌ی کارگران هفت‌تپه و حق‌طلبی‌های زحمتکشان بسیاری در واحدهای صنعتی و خدماتی کشور، امید گسترده‌شدن جنبش اجتماعی خشونت‌پرهیز را دوچندان کرده‌است.

صبوری، استمرار و مقاومت دربرابر مشکلات و هزینه‌های جنبش مطالبه‌محور اجتماعی که قانونی و مسالمت‌آمیز است تنها راه بهروزی مردم، امنیت کشور و حرکت در مسیر توسعه‌ی پایدار خواهدبود.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.