Andisheh Nou

#نه_به_گرسنگی – ١٣ مین روز اعتراض سراسری

من اگر بنشینم تو اگر بنشینی،
چه کسی برخیزد؟
چه کسی می خواهد من و تو ما نشویم؟
خانه اش ویران باد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ١٣ مین روز اعتراض سراسری ٢٣ مرداد ١٣٩٩ به دستمزدهای حقیرانه همچنان ادامه داشته و کارگران از کنار فرزندان و خانواده عزیز خود تکان نخواهند خورد تا پیروزی.

امروز در یک ترفند ناشیانه کارفرمای اکسیر صنعت آگهی منتشر کرد با دستمزدهایی به مراتب کمتر از قبل تا کارگران را دلسرد کند. این نشانه آن است که کارفرما ها تحمل شان کم کم دارد رو به تحلیل می رود. همچنین خبر داریم که کارفرماها با هم تماس گرفته و می گویند که کارگران معترض آخر مرداد به پروژه ها باز خواهند گشت، تا شرکت هایی که می خواهند دستمزد کارگران را طبق لیست کمپین بپردازند را گول زده تا آخر مرداد نگه دارند تا صبر کارگران را محک بزنند.

آنچه بی تردید رخ خواهد داد این موضوع است که کارگران نه تنها صبرشان را از دست نخواهند داد بلکه ٧ روز دیگر محرم آغاز می شود و کارگران طبق سنت همه ساله که راهی خانه می شوند تا در مراسم محرم حضور داشته باشند، امسال نیز در شهر خود مانده و تا اواسط محرم به عزاداری خواهند پرداخت. پس کارفرمایان، خیالتان راحت باشد که هیچ کارگری را تا ١٥ شهریور نخواهید داشت و بهتر است آستین بالا زده در پروژه ها جوشکاری و داربست بندی و فیتری کنید تا مزه کار در هوای شرجی ٥٥ درجه را تجربه کنید.

در نیروگاه اورمیه متاسفانه ٣٠ درصد نیروها سرکار رفتند و مابقی کارگران در اعتراض خود باقی ماندند.

با این برادران تماس گرفته با صبوری و استدلال بگویید که پیروزی ما پیروز آنان است. با کسانی که کم تحمل هستند و به سرکار می روند با توهین و غضب برخورد نکنید که این برخورد آنان را بیشتر به طرف کارفرما خواهد راند که خواسته کارفرمایان برای
ایجاد دو دستگی است.

برادران کارگر، هوشیار باشید و به شایعات توجه نکنید عوامل کارفرمایان برای تفرقه اندازی و دلسرد کردن شما متوسل به هر ترفندی می شوند آنان را از خود برانید.

پیمانکاران و شرکت هایی که با کارگران برای کار تماس می گیرند برای نشان دادن حسننیت خود اول باید حقوقهای عقب مانده را تسویه کنند.

کمتر از حقوق هایاعلامی کمپین کار نمی کنیم!

نزد خانواده هایمانمی مانیم تا خواسته هایمان برآورده شود.

اتحاد رمز پیروزی است.

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.