Andisheh Nou

شکنجه زندانیان با کرونا

در پی اعتراض برخی از زندانیان سیاسی به وضعیت غیرانسانی نگهداریشان در زندان و شکنجه کرونا تعدادی از زندانیان در پشتیبانی از اعتصاب غذای نسرین ستوده دست به اعتصاب غذا زدند.

طبق اطلاعات رسیده، زندانیان مبتلا شده به بیماری کرونا در بند ۸ در زندان اوین نگهداری می‌شوند. در بین بیماران امیرسالار داوودی وکیلی است که تنها دلیل بودنش در این شرایط وحشیانه دفاع از حقوق موکلش طبق وظیفه‌ صنفی‌اش بوده است.

همسر اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان نیز به مجموعه فعالان حقوق بشر از ابتلا به بیماری همسرش در زندان خبر داده است. او همچنین از افراد بیمار دیگر نام برده است، از جمله مجید آذرپی، جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران، محسن قنبری و محمدعلی مصیب‌زاده (زندانیان سیاسی) و فریدون احمدی، حامد حمزه‌وی، فرشاد کاووسی، رضا کیانیان‌مهر، سعید شریفی و علی دیواندری (زندانیان غیر سیاسی).

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.