Andisheh Nou

#نه_به_گرسنگی

اعتراض کارگران امروز ١٦ مرداد ١٣٩٩ ششمین روز خود را پشت سر گذاشت و اعتراضات به دیگر نقاط کارگری کشیده شده است. کارگران نیروگاه برق سبلان اردبیل شرکت نصب نیرو نیز به پیروی از برادران کارگرشان از دیروز به خانه رفتند. سیکل ترکیبی هریس تبریز هم چند روزی است کارگران پروژه ایش به اعتراض پیوسته در خانه استراحت می کنند. بیشتر فازهای عسلویه به گورستان خودخواهی های کارفرمایان تبدیل شده است. نیروگاه بیدخون از جمله این مکان هاست.

کارگران در خانه استراحت می کنند و کارفرمایانی که از تصمیم کارگران به هراس افتاده اند و می دانند که هر روز نبود کارگران چه زیانی را در پروژه ها به دلیل سر وقت تحویل ندادن کار به آنان تحمیل خواهد کرد، شروع به شیادی کرده اند. گاه با مسخره کردن اعتراض کارگران، می گویند:« خسته خواهند شد و به سرکار بر می گردند» کارفرمایانی چون شرکت اکسیرصنعت در پتروپالایش با دادن اطلاعیه های رنگارنگ و دادن تشویقی های روزانه تلاش دارند کارگران را به کار برگردانند. اما زهی خیال باطل.

اما تنها خبر خوشی که امروز بار دیگر کارگران را شاد کرد پرداخت حقوق تیرماه در شرکت صنعت پژوهان در تنبک فاز ۱۳است. با این حساب حقوق این کارگران به روز شده و دستمزد عقب افتاده ندارند. این اولین خواسته کارگران است و باید به همه شرکت ها سرایت کند. اما کارگران تا نتیجه ندادن خواسته هایشان به سرکار باز نخواهند گشت.

اتحاد جانانه کارگران تا بدان حد است که هیچ گروهی اینترنتی اجازه گذاشتن آگهی درخواست نیرو را نداده و کارگران در این گروهها فقط به تبادل نظر می پردازند.

نزد خانواده هایمان می مانیم تا نقطه پایانی بگذاریم بر این همه اجحاف. تصمیم با ماست


١٦ مرداد نیروگاه برق سبلان اردبیل، شرکت نصب نیرو – کارگران در حال تحویل وسایل و رفتن به خانه


١٦ مرداد سیکل ترکیبی هریس تبریز خالی از کارگر. نزد خانواده هایمان می مانیم تا خواسته هایمان برآورده شود.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.