Andisheh Nou

وزیر امور خارجۀ لبنان با اعلام ورشکستگی دولت از مقام خود استعفاء داد

وزیر امور خارجۀ لبنان، “ناصیف حتی”، به دلیل اختلافاتش با حکومت این کشور از مقام خود استعفاء داد. او هشدار داده است که دورنمایی جز ورشکستگی دولت و غرق شدن زورق آن در انتظار لبنان نیست اگر رهبران این کشور به سرعت اصلاحات پیشنهادی جامعۀ جهانی را به اجرا نگذارند.

ماهها است که لبنان با بحران بی سابقه ای روبرو است. تورم مهارگسیخته، سقوط ارزش پول ملی، بیکاری گسترده و ورشکستگی نظام بانکی توان این کشور را شدیداً فرسوده و موج بی سابقه ای از اعتراض های اجتماعی را باعث شده است.

“ناصیف حتی” در بیانیه ای که به مناسبت استعفای خود منتشر کرده نوشته است : در نبود ارادۀ لازم برای انجام اصلاحات ساختاری مورد درخواست جامعۀ لبنان و جامعۀ جهانی” دورنمایی جز ورشکستگی پیش روی دولت لبنان باقی نمی ماند.

هفتۀ گذشته وزیر امور خارجۀ فرانسه، ژان-ایو لودریان، در جریان سفرش به لبنان انفعال مقامات این کشور را در قبال تقاضای جامعۀ جهانی برای انجام اصلاحات ضروری مورد سرزنش قرار داد. اظهارات لودریان واکنش فوری نخست وزیر لبنان، حسان دیاب، را در پی داشت که وزیر امور خارجۀ فرانسه را به بی اطلاعی دربارۀ اوضاع لبنان متهم کرد.

به گفتۀ رسانه های محلی “ناصیف حتی” با اظهارات نخست وزیر لبنان، حسان دیاب، مخالفت کرده و اختلافات او با نخست وزیر در خصوص مدیریت پرونده های بین المللی و نادیده گرفتن نظرات وی به عنوان وزیر امور خارجه علت اصلی استعفای وی بوده است. خود “ناصیف حتی” در بیانیه اش گفته است “در وضعیت تاریخی و خطیر کنونی لبنان، او قادر به انجام وظایفش نیست.” دولت لبنان در هفته های گذشته رئیس امنیت ملی این کشور، عباس ابراهیم، را مسئول دور سفری به کشورهای حوزۀ خلیج فارس کرد.

حکومت حسان دیاب که در پی اعتراض های اجتماعی و کناره گیری سعد حریری شکل گرفت، خود را حکومت تکنوکرات ها معرفی می کند، هر چند تقسیم وزارتخانه ها با اعمال نفوذ حزب الله و متحدانش صورت گرفته است. خود “ناصیف حتی” از سوی جنبش میهنی آزاد، حزب رئیس جمهوری لبنان، میشل عون، به عنوان وزیر امور خارجه برگزیده شد و استعفای او، به گفتۀ کارشناسان، گویا سردرگمی و آشوب در عالیترین سطوح قدرت در این کشور است.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.