Andisheh Nou

ازدواج دختر بچه ها با مردان نامرئی در خراسان

یک‌ وکیل دادگستری می گوید خانواده ها دخترانشان را تحت پوشش ازدواج می فروشند. به خاطر فقر. 

آنها ناچارند فرزندانشان را از سفره بلند کنند. فقر را چه تصور میکنید؟ برای من زنی است که در حال مرگ پیدایش کردیم. با دو فرزند و همسری که اتباع بود و رفته بود. به معنای واقعی کلمه هیچ چیز نداشت . ما او را زمستان پیش، گشنه در یک گاراژ پیدا کردیم.

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، عوامل فرهنگی و فقر چه تاثیری در کودک همسری دارند؟ یا کودک همسری شامل چه مصادیقی می شود. در واقع کودک همسری یا ازدواج دختران زیر سن قانونی، هم یک بحران فرهنگی محسوب می شود و هم یک راه حل برای حل بحران مالی است. کودکان بخاطر مناسبات بین قبیله ای شیرینی خورده یا عقد می شوند. این در رسومات اقوام کشور است. اتفاق بدی است چون ازدواج در این سن با رشد عقلی و هیجانی همراه نیست. فرد زندگی خود را با عرف متفاوت و سرنوشت دیگران مقایسه میکند و این فرساینده روح او می شود. اما وقتی یک پدر فرزند خود را به خاطر فقر، بخاطر اعتیاد، بخاطر اینکه یک نان خوار کم شود به عقد یک تابعه ی خارجی در می آورد و قصی علی هذا، یک فاجعه رخ داده است. یک انسان فروخته شده است.

 سوال این است، چه میزان فقر و چه میزان فرهنگ ته نشین شده کودک همسری را رقم می زند؟

مرضیه محبی، در گفتگو با خبرنگار رکنا، این موضوع را تشریح می کند. او وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان است که در خراسان رضوی فعالیت می کند. گفتگوی ما بر مبنای مشاهدات او به عنوان یک فعال حوزه زنان است.

ازدواج از روی اجبار نه فرهنگ

می پرسید چرا کودک همسری اتفاق می افتد؟ می گویم خیلی از خانواده ها هزینه نان فرزند خود را ندارند که بدهند. ناچارند آنها را از سر سفره خود بلند کنند.

حاشیه نشین بخاطر زندگی در محله خطرناک دخترش را شوهر می دهد

خانواده می ترسد که در راه مدرسه دخترش با مخاطراتی روبرو شود. به این دلیل دختر را خانه نشین می کنند.سعی می کنند ازدواج کند. با ازدواج دو قضیه حاصل می شود. یکی اینکه ممکن است دختر از این منطقه و خطرات آن فاصله بگیرد. دیگری که مسئولیت مقابله با مخاطرات دیگر به عهده شوهر خواهد بود. آنها فکر می کنند شوهر برای آنها امنیت ایجاد کند.

ترک تحصیل با تصور ناامن بودن محله

با خانواده های محلی صحبت کنید ، اگر از آنها بپرسید که چرا دخترانتان را به مدرسه نمی گذارید، پاسخ اغلب آنها است که « محله ی ما مناسب رفت و آمد دختر نیست، معلوم نیست در راه چه بلائی سرش می آید.

ازدواج زیر سیزده سال با اتباع غیرقانونی

خانواده ها نگرانند که دخترانشان تغییر منش بدهند. یعنی در مواجهه با فضای مجازی، جمع دوستان و … روحیات و خواسته هایشان تغییر کند.از این منظر آنها می خواهند با ازدواج یک حریم امن برای دخترشان ایجاد کنند. در واقع فکر می کنند ازدواج این حریم امن را ایجاد می کند.

مردان اتباع کودکان را عقد می کنند و مدتی بعد ناپدید می شوند
بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.