Andisheh Nou

دماوند آزاد شد اما نه همه آن !

به گزارش اسکان_نیوز، نیمه شب گذشته یال قله دماوند که به نام سازمان اوقاف سند خورده بود آزاد شد و قرار شد به نام “سازمان جنگل ها،مراتع وآبخیزداری” ثبت شود؛ اما در قسمت مورد اختلاف پلاک های ثبتی ۶۸ و ۶۹ ، موضوع همچنان در دست بررسی است و از وقف درنیامده است.

مطالبه گری مدنی و بدون خشونت مردم و همراهی و هماهنگی انها در به دست آوردن یک خواسته به نتیجه رسید و برش قله”دماوند” مهم ترین پدیده هویتی سرزمین ایران ، از وقف درآمد و آزاد شد.

بر اساس گزارش های رسیده از رینه آمل، به دنبال اعتراض ها و درخواست های گسترده شهروندان در سراسر ایران، در ساعت ۱۲ و نیم دیشب و نخستین دقایق از بامداد 8 مرداد 99 ، رییس اداره منابع طبیعی آمل، کارشناسان اداره کل منابع طبیعی مازندران و مسوولان ثبت اسناد رینه، در اداره ثبت اسناد شهر رینه حاضر شدند تا مشکل را به نفع اراضی ملی حل کنند.

این در حالی است که قسمت مورد اختلاف، یعنی پلاک های ثبتی ۶۸ و ۶۹ نیز موضوع در دست بررسی است و از وقف درنیامده است.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.