Andisheh Nou

تجمع بازنشستگان شرکت واحد مقابل ساختمان مرکزی در اعتراض به عدم پرداخت سنوات خدمت

دوشنبه ششم مرداد _ بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی در اعتراض نسبت به عدم پرداخت سنوات خدمت، مقابل ساختمان مرکزی شرکت واحد (خیابان هنگام) تجمع کرده‌اند. پس از مدتی با درخواست مدیریت به سالن کنفرانس ساختمان رفتند ولی با توجه به شلوغی سالن کنفرانس با درخواست مدیریت چند تن از نمایندگان برای مذاکره با مدیریت در سالن کنفرانس ماندند و الباقی کارگران سالن کنفرانس را ترک کردند.

این کارگران بازنشسته عموما اسفند ماه ۹۸ بازنشسته شده‌اند اما به هر یک از آنان ۵۰ تا ۶۰ درصد حق سنوات‌شان پرداخت شده است. این کارگران بازنشسته پیش از این سه مرتبه در مقابل شورای شهر و شهرداری تهران در اعتراض به عدم پرداخت سنوات خدمت تجمع کرده‌اند و هر بار با وعده مدیریت شرکت واحد به تجمع خود پایان دادند اما مدیریت به وعده خود عمل نکرده است.

سندیکا از کارگران شاغل و بازنشسته دعوت می‌کند از خواسته‌های همدیگر پشتیبانی کنند. وضعیت امروز بازنشستگان نتیجه بی‌تفاوتی آنان به حقوق بازنشستگان در زمان اشتغال‌شان می‌باشد.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.