Andisheh Nou

حسین راغفر: افزایش شاخص فلاکت تعجب ندارد

حسین راغفر: با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر مولد به تعداد بیکاران کشور افزوده خواهد شد که نتیجه آن رشد هزینه‌های معیشتی خانوارهاست.

حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: در طول دو سال گذشته اقتصاد ایران گرفتار رکود تورمی بوده است. یعنی به صورت توأمان هم نرخ تورم و هم نرخ بیکاری روندی افزایشی داشته‌اند. با این تفاسیر رکورد‌زنی شاخص فلاکت در ماه‌های اخیر جای تعجب ندارد.

وی بیان کرد: از آنجا که فعالیت‌های اقتصادی در طول دو سال گذشته منجر به ایجاد شغل نشده و عمده سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل بازدهی بالا در حوزه‌های غیر‌مولد صورت گرفته است. بنابراین تولید کمترین بهره را از نقدینگی موجود در کشور برده است.

راغفر گفت: با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر مولد به تعداد بیکاران کشور افزوده خواهد شد که نتیجه آن رشد هزینه‌های معیشتی خانوارهاست. از سوی دیگر خرید ارز، طلا و سکه موجب افزایش نرخ این کالاها در بازار می‌شوند که آثار تورمی به دنبال داشته و موجب افزایش فاصله طبقاتی است.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.