Andisheh Nou

یک ماه گذشت، یعنی سی روز، کارگران نیشکر هفت‌ تپه همچنان دراعتصاب هستند.

کارگران ستم دیده هفت‌ تپه با گذشت سه ماه وبیست و چهار روز از سال ۱۳۹۹ تنها یک ماه از دستمزد خود را دریافت کرده اند.
این در حالی است که‌ تنها بخشی از کارگران، دستمزد ناچیز خود را دریافت کرده و دستمزد اکثریت دیگر کارگران هنوز به حساب واریز نشده است.

:heavy_check_mark: لازم به یادآوری است که دریافت دستمزد تنها یکی از خواستهای کارگران می باشد.

خواستهای کارگران چندین بار در گزارشهای قبلی ذکر شده است و این مطالبات در راهپیمایی کارگران برروی بنرهای که در دست داشته اند نوشته شده است.

امروز کارگران همچون روزهای گذشته رو بروی فرمانداری شهرستان شوش تجمع کردند.
‌کارگران در ادامه اعتصاب و تجمع، با حمل پلاکاردهایی که خواسته های آنها را در بر داشت در سطح شهر شود دست به راهپیمایی زدند.

سندیکای کارگران‌ نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه اعلام میدارد وخواستار رسیدگی هر چه سریعتر به خواست ومطالبات کارگران میباشد.
هر گونه بی احترامی و تهدید کارگران محکوم است.

سه‌شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.