Andisheh Nou

بیست و هشتمین روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

دور جدید اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد بیست وهشت روز شد.

بیست و هشت روز گذشت، بیست و هشت روز فریاد حق طلبی کارگران شهر شوش را به لرزه در آورده است، اما حاکمان مسلط بر جامعه، خود را چنان به خواب زده اند که گویی، نه ظلمی وجود دارد ،نه ستمی، نه غارتی و چپاولی.
اما، ظلم و ستم و استثمار پایدار نخواهد ماند. صبر و تاقت ما حدی دارد!!
البته می دانیم که نباید مسئولین!!؟ صدای حق خواهی کارگران هفت تپه را بشنوند، چرا که همه شریک دزد هستند واین امر دیگر بر هیچ کسی پوشیده نیست!
دادگاه این مدت غارتگران هفت تپه ( کارفرمایان هفت تپه) منتصب به اخلالگران نظام اقتصادی کشور نشان‌ داده است که اینها حامی چه کسانی هستند.

اعتصاب امروز:

امروز یکشنبه کارگران هفت تپه ابتدا در مقابل فرمانداری شهرستان شوش تجمع داشتند.
در این‌تجمع تعدادی از کارگران سخنرانی کرده بعدا کارگران دست به راهپیمایی زدند.

نکته قابل توجه و با ارزش که ما امروز در اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه شاهد آن بودیم، اعلام حمایت طایفه ( چعب) از خواست کارگران نیشکر بود.

احساس همدردی و حمایت مردم منطقه نشان از درک بالای مردم شوش در هم سرنوشت آنان قابل تقدیر و ستایش است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه به سهم‌ خود از مردم شوش تشکر داشته و انتظار آن را داریم که همه مردم از خواست ومطالبات به حق کارگران نیشکر هفت‌ تپه که خواست خواهران و برادران وفرزندان شما هستند حمایت همه جانبه خود را داشته باشند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.