Andisheh Nou

از خصوصی‌سازی تا شوک‌درمانی ارزی/ کالاهای اساسی از سفره کارگران و بازنشستگان حذف شده است

ناصر آقاجری با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی گفت: به تدریج همه کالاهای اساسی از سفره زحمتکشان حذف خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بحران معیشت روز به روز گسترده تر می‌شود؛ کارگران دستمزد ناچیزشان ثابت است اما هزینه‌های زندگی به سرعت در حال افزایش یافتن است.

ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) در رابطه با شرایط به وجود آمده می‌گوید: واقعیت خشن و سرسخت کنونی بیانگر این حقیقت است که دولتی‌ها در قبال عوارض مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی که در حال کاربردی کردن آن است، به شدت ناتوان و درمانده شده و بدین جهت با  توسل به شوک‌درمانی ارزی بدون توجه به عوارض بعدی آن،  قصد دارد حداقل درآمدی به دست بیاورد؛ این در حالیست که عوارض این شیوه مخرب را نادیده می‌گیرد.

به گفته وی، رسیدن نرخ دلار در ایران به ۲۰ هزار تومان، یعنی سقوط ارزش پول ملی و قدرت خرید زحمتکشانی که با کار خود نعمات مادی را تولید می‌کنند و مولد رشد و شکوفایی هستند.

آقاجری تاکید می‌کند: چندان دور نیست که به زودی اعلام شود نرخ هر عدد نان، از حقوق یک روز یک کارگر بیشتر است. روند صعود تورم به تدریج همه کالاهای ضروری را از سبد معیشت کارگران، حقوق بگیران و به خصوص بازنشستگان حذف می‌کند.

او معتقد است؛ در ماه‌های پیش‌رو، شرایط معیشتی به شدت سخت‌تر خواهد شد. تا دیروز از تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی در رنج و عذاب بودیم امروز شو‌ک‌درمانی‌های ارزی هم مزید بر علت شده است. بنابراین کارگران نه آینده و امنیت شغلی دارند و نه معیشت و توان زندگی.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.