Andisheh Nou

سید رسول طالب مقدم از بازداشتی‌های روز جهانی کارگر ۹۸ و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد به زندان فشافویه منتقل شد

سیدرسول طالب‌مقدم عضو سندیکای کارگران شرکت واحد و از بازداشتی‌های روز جهانی کارگر ۹۸ دوشنبه دوازدهم خرداد از زندان اوین به زندان فشافویه منتقل شد. با توجه به تماس‌های مکرر شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین برای احضار ایشان و اجرای حکم دو سال زندان، دو سال تبعید و ۷۴ ضربه شلاق احضار شده بود. طااب مقدم روز دوشنبه دوازدهم خرداد به اجرای احکام مراجعه نمود، که متاسفانه ابتدا حکم ۷۴ ضربه شلاق اجرا شد و ابتدا ایشان را به زندان اوین منتقل شد اما چند ساعت بعد وی را به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل کردند.

اجرای حکم شلاق در مورد کارگر زحمتکش سیدرسول طالب‌مقدم، توهین و دهن کجی به کارگران می‌باشد. عدم تفکیک زندانیان و قراردادن این کارگر زندانی به کنار زندانیان با جرایم خطرناک و عادی برای فشار بیشتر بر ایشان و آزار و اذیت بیشتر وی می‌باشد. لازم به ذکر است طالب‌مقدم با ۳۵ سال بیمه پردازی در شهریور سال گذشته بازنشسته شده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد شلاق زدن به کارگر شریف، زحمتکش و حق‌طلب سندیکایی سید رسول طالب مقدم را محکوم می‌کند و خواهان آزادی بی‌قید و شرط ایشان و تمامی فعالین کارگری و معلمان و فعالین دانشجویی دربند می‌باشد و اعلام‌ می‌دارد با روش‌های قرون وسطایی هرگز نخواهید توانست صدای دردمند کارگران آگاه و فعالین کارگری را خاموش کنید.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.