Andisheh Nou

فرمانده سپاه، شهردار سابق و متهم به فساد؛ “دکتر خلبان” محمدباقر قالیباف رییس مجلس شد! – نیما پاکزاد

درباره محمدباقر قالیباف بسیار گفته اند و خود او هم در معرفی توانایی هایش بسیار گفته است، اما منصوب شدن او به مقام ریاست مجلس گویای واقعیتی است در مورد جایگاه و نوع کارکرد مجلس شورای اسلامی در خدمت نوک هرم قدرت در جمهوری اسلامی. 

این مجلسی که شخصی مانند قالیباف عهده دار ریاست آن شده است، همان مجلسی است که  تا همین چندی پیش شرکت کردن در انتخابات نمایندگان اش، امری واجب و بسیار مهم برای آینده کشور تبلیغ می شد. 

این همان مجلس شورای اسلامی است که چندی پیش قرار بود به وسیله “فراکسیون امید” زیرو رو شود. قرار بود با اصلاح طلبی محمد رضا عارف در کنار اعتدالگرایی حسن روحانی و اطاعت شان از ولی فقیه کشورمان وارد مرحله ای نوین شود. در این راه کم نبودند نخبگان، نظریه پردازان و فعالین سیاسی رنگارنگی که انواع تئوری های ناب سیاسی و جامعه شناسی را با آب و تاب برای دموکراتیک کردن حکومت اسلامی به خورد مردم می دانند.

قالیباف، گزینه خامنه‌ای برای ریاست مجلس - Gooya News

این مجلسی خواهد بود که اطاعت محض از احکام ولی فقیه کارکرد آن است و این همان مجلسی خواهد بود که عده ای تازه نفس به نمایندگی از ملت در رقابت های “بردارانه” با یکدیگر رانت های سیاسی و اقتصادی بین شان تقسیم خواهد شد.

شخصی برخوردار از نوع توانایی ها و تجربه های ویژه قالیباف که در سرکوب های خونین و سازماندهی فسادهای ساختاری کلان، زبانزد شده و آنچنان خودشیفته است که در کارزار انتخاباتی سال 96 خود را در زیر عنوان خنده دار “دکتر خلبان” معرفی کرد – واقعا این چنین فردی شایسته ریاست مجلس شورای اسلامی است. 

رای ۷۰ درصدی قالیباف نشان داد که سکان مجلس به مدت یک سال در دست اوست. وزن جریان‌های عدالتخواه، پایداری و احمدی‌نژاد در مجموع ۵۷ رأی بود.

نیما پاکزاد

خرداد 1399

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.