Andisheh Nou

از اتهامات واهی به نرگس دست بردارید

برادر نرگس محمدی، نایب‌ رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه‌ای سرگشاده، رفتار ماموران قضایی و امنیتی در قبال خواهرش را محکوم کرده است. او دفاع خواهرش از حقوق مردم را علت رفتار ظالمانه و غیر قاونی با او دانسته است…

مهدی محمدی در نامه‌ای سرگشاده رفتارهای غیرقاونی و غیرقابل تصوری را که خواهرش تحمل می‌کند به فعالیت‌های او در دفاع از حقوق مردم مرتبط دانسته است.

در این نامه که تاریخ خرداد ۱۳۹۹ را دارد، از جمله آمده که پیش‌تر ماموران برای چکاپ پزشکی نرگس محمدی، به جای اعزام او به بیمارستان پزشک به بالین‌اش آورده بودند و در ۱۶ اردیبهشت، برای اخذ آخرین دفاع، قاضی را به زندان فرستاده‌اند.

مهدی محمدی می‌پرسد: «به زعم آن‌همه مامور شاغل در زندان و آن‌همه نیروهای امنیتی، چرا برای خروج او از زندان این چنین احتیاط به خرج می‌دهند؟ آیا نرگس دست به عملی تروریستی زده است؟ قاچاقچی مواد مخدر یا یک قاتل بین‌المللی بوده که در انتقال او از زندان دست به چنین اعمال مشمئزکننده‌ای می‌زنند یا می‌خواهند با اعصاب او بازی کنند؟»

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.