Andisheh Nou

صدها کارگر مک دونالد در 20 شهر قصد دارند چهارشنبه 27 ماه مه یک روز قبل از نشست سالانه سهامداران شرکت اعتصاب کنند.

آنها می گویند ما در شرایط بسیار بدی بسر می بریم و هدف آنها از این اعتصاب تلاش برای فشار آوردن به رستورانهای زنجیره ای فست فود برای بهبود وضعیت شغلی شان ، و عدم حمایت کافی برای کارگران در طول بیماری همه گیر COVID-19 است.
سازمان دهندگان کارگری می گویند حداقل در 17 ایالت کارگران مک دونالد با COVID-19 درگیر شده اند. آنها همچنین از نظر سنجی بیش از 800 کارگر مک دونالد از 31 مارس تا 6 آوریل استناد کردند که در آن 42٪ گفته اند که مدیریت به آنها گفته از ماسک و دستکش استفاده نکنند. در این نظرسنجی همچنین 46٪ گفته اند با احساس بیماری بدلیل ترس از تنبیه و جریمه به محل کار آمده اند.
این اعتصاب توسط اتحادیه بین المللی خدمات کارمندان خدمات پشتیبانی می شود و توسط کمپین کارگران حداقل دستمزد “مبارزه برای 15 دلار” برگزار می شود.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.