Andisheh Nou

هلین بولک، خواننده «گروپ یوروم» ترکیه پس از ۲۸۸ روز اعتصاب غذا جان باخت

هلین بولک یکی از خوانندگان گروه موسیقی «گروپ یوروم» پس از ۲۸۸ روز اعتصاب غذا جان باخت.

بولک به همراه ابراهیم کوگچک در اعتراض به بازداشت و زندانی شدن ۶ نفر از اعضای گروه و ممنوعیت فعالیت و تشدید سیاست‌های سرکوب دولت رجب طیب اردوغان، نزدیک به یک سال در اعتصاب غذابود.

گروه یوروم یک گروه موسیقی با گرایش چپ و مترقی است که در سال ۱۹۸۵ در استانبول ترکیه شروع به فعالیت کرد. این گروه هنری در زمره پیشتازان ایجاد تشکلهای مردمی، تشکلهای کارگری و اجتماعات اعتراضی نیروهای مترقی ترکیه بوده است. اعضای این گروه بصورت منفرد و متشکل در همه فعالیت‌های مبارزاتی، اعتراضات مردمی، اعتصبات کارگری و مبارزه در سطح جهانی در پیوند با سایر مردم مبارز جهان شرکت داشته‌اند و به همین سبب در میان طبقه کارگر، زحمتکشان جهان و مردم ترکیه بسیار محبوب هستند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.