Andisheh Nou

فرانسه نخستین تراکنش اینستکس با ایران را تایید کرد

سخنگوی رسمی دولت فرانسه گفت: تاکید داریم که تجارت مشروع با ایران از این کانال، ادامه و گسترش یابد.

به گزارش جماران؛ سخنگوی رسمی دولت فرانسه گفت: «انجام نخستین تراکنش اینستکس با ایران را تایید می کنیم و تاکید داریم که تجارت مشروع با ایران از این کانال، ادامه و گسترش یابد.»

وی افزود: «آماده گفتگوی سازنده با ایران برای حل و فصل مسائل مرتبط به تعهدات برجامی هستیم.»

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.